Samenstelling bestuur van de wijkraad  april 2007

Dagelijks Bestuur:

  Voorzitter:
Harry Boschloo
076-5653473
Vice-voorzitter:
Koert Glazenburg
076-5650150
Penningmeester:
Leo van Gils
 
1e Secretaris:
Mieke Jacobs
076-5654093
2e Secretaris:
Clary Wytzes
076-5651297
 
Leden Algemeen Bestuur:
  Jan Rombouts
Reinout Knitel
Ad Havermans
Ria van Rossum du Chattel-Schoenmakers
Clary Wytzes
Leo van Gils
Hanny Janssen
Heidi van Otterloo
Rien van Capelle

Notuliste: Annelies Middelman