Verslag wijkraadvergadering IJpelaar/Overakker gehouden op 19 juni 2007.

 

Aanwezig. Jan, Rien, Harry, Ria, Mieke, Hannie, Heidi, Reinout, de wijkagent Kees Busio en Clary (notulist).

 

Afw. Leo, Koert, Annelies, Kees.

 

·        De wijkagent Kees Busio stelt zich voor. Voordat Kees bij de politie ging was hij bouwplanadviseur. Als wijkagent heeft hij zijn sporen verdiend met het plan Heksenwiel in de Haagse Beemden van waar vandaan hij nu overgeplaatst is naar onze wijk. Het plan is ook toepasbaar in onze wijk, in het winkelcentrum de Burcht. De bedoeling ervan is mogelijk vandalisme tijdig op te sporen en te bestrijden. Een voorname taak van de wijkagent is een goede observator te zijn en kennis te hebben van de sociale kaart van de wijk. Contact met jongeren in de wijk en weet hebben van wat hen bezighoudt zorgt ervoor dat zij niet van de samenleving vervreemden en zich buitengesloten voelen. Inmiddels heeft Kees al kennisgemaakt met de jeugd en de huurderverenigingen. Er zijn twee wijkagenten. Kees Busio heeft IJpelaar in zijn pakket en zijn collega Paul Sintnicolaas heeft Overakker in zijn pakket. Wij willen beide wijkagenten graag voor de jaarvergadering (17 oktober) uitnodigen en een mogelijk buurtpreventieteam bespreekbaar maken.

 

 1. Het verslag van 23 mei 2007 werd goedgekeurd. Er zijn geen mededelingen. De post wordt uitgereikt aan de belanghebbenden.
 2. Het DB heeft een goed overleg gehad met de dorpsraad Bavel. Zij denken hetzelfde over de verkeersproblematiek Loevesteinstraat. Het lijkt de moeite waard samen op te trekken in deze. ( Koert en Leo.) BSF zal ook worden betrokken.
 3. CWK, (consumenten wijk keurteam) “Geschikt wonen voor iedereen” . Het gaat over de bereikbaarheid van de voorzieningen. Dit laat veel te wensen over. Mieke en Rien zijn bij wethouder Oomen geweest en die was verrast over de fouten die in Breda worden gemaakt. De gemeente zal er werk van gaan maken. Het CWK zal door gemeente worden uitgenodigd om de Waterdonken te Teteringen te gaan beoordelen. Wordt vervolgd.
 4. De stadsverwarmingproblematiek blijft op de gemeentelijke agenda staan. Het speelt in heel Breda. De vergadering door PvdA en CDA in het stadskantoor erover was matig georganiseerd, de opkomst groot. Het is in de raad geweest.
 5. Het zangkoor Troost & Zo gaat oefenen in onze wijkraadruimte. Ook de bibliotheek wil graag in onze ruimte om de ouderen van onze wijk te bedienen. Mieke en Clary zullen contact opnemen met de bibliotheek en de stichting “Bieb voor ouderen” . Zij kunnen tegen een kleine vergoeding gebruikmaken van de ruimte.
 6. Heidi verzoekt ons iets te schrijven voor de website. Schroom niet dat te doen! Zij stelt ook voor iets te organiseren als wijkraad. Een rommelmarkt bijvoorbeeld. Suggesties zijn van harte welkom.
 7. De opening van Le Chateau vindt plaats op 10 oktober 2007.
 8. Rien heeft een nieuw e-mailadres, RVCapelle@casema.nl
 9. De volgende vergaderingen zijn op 12 september, 10 oktober, 21 november en 19 december.

 

Actiepuntenlijst.

 1. Brief Hereijgers afwachten over WR ruimte en beantwoorden. Harry.
 2. Info werkgroepen naar Heidi voor de website. Coörd. Werkgroepen.
 3. T.z.t. een gesprek met de Kobergroep, (kinderopvang). Heidi.
 4. Locatie zoeken voor de jaarvergadering, mogelijk de aula van de Burchtgaarde basisschool. Motel Brabant? Mieke, Koert, Rien.
 5. Reactie op nieuwbouw hotel op locatie patersklooster. Mieke, Koert, Rien.
 6. Wachtwoord website aan iedereen doormailen. Heidi.
 7. Verkeersproblematiek Loevesteinstraat: naast Bavel ook BSF betrekken: Koert, Leo.

 

Zwartboek.

 1. Communicatie Loevestein- en Doornenburgstraat.
 2. De post vanuit de gemeente wordt vaak te laat verstuurd en moet gisteren beantwoord zijn.
 3. CWL bereidt zaken slecht voor (DVD over “geschikt wonen”).
 4. Meldpunt wil zaken die waterschap betreffen niet doorgeven.
 5. Slechte situatie Nieuw Wolfslaar t.a.v. Geschikt Wonen.
 6. Geldverspilling door de gemeente.
 7. Het feit dat er allerlei plannen worden gemaakt die later weer worden aangepast.