De wijkraad heeft een eigen ‘HOME’!

 

 

In 1998 was IJpelaar/Overakker een van de laatste wijken, die nog geen wijkraad had.

De gemeente verzocht de bewonersvereniging ‘Zorg en Doen’ om een aantal mensen bij elkaar te brengen en te proberen een wijkraad op te richten. Dit is uiteindelijk gelukt en op 24 juni 1998 vond, tijdens een goed bezochte bijeenkomst, de oprichtingsvergadering plaats.

 

Voor de vergaderingen en allerlei activiteiten mag de wijkraad sindsdien gebruik maken van de zalen in Rhijnstede. Toch koesterde de raad de stille wens om ooit eens een eigen ruimte te hebben, zodat het archief, dat zich nu verspreid bij de leden bevindt, op één plaats bewaard kan worden, en voor ieder lid toegankelijk is.

Ruim drie jaar geleden kreeg de wijkraad een uitnodiging om met de architect, de projectontwikkelaar (de heer Hereijgers) en de gemeente het plan van ‘le Chateau’ te bekijken. Alle ruimtes hadden al een bestemming, op ééntje na. De toenmalige voorzitter vroeg langs zijn neus weg of die kamer voor de wijkraad was. De heer Hereijgers keek hem aan en zei: ‘OK, ik reserveer hem voor jullie.’ Hij heeft woord gehouden en nu is het zover!!

De wijkraad heeft een eigen ‘HOME’ (Ter Merwestraat 2)! In april zal daar de eerste vergadering gehouden worden. Wanneer U wilt zien hoe het geworden is, komt u dan gewoon naar een vergadering, want U bent als toehoorder altijd welkom. De vergaderdata in de eerste helft zijn: 21 maart, 25 april, 23 mei en 20 juni (aanvang 20:00 uur). Wel graag even tevoren aanmelden bij de secretaris.

Voor de jaarvergadering, bijeenkomsten met de politieke partijen of gemeente zal de wijkraad graag gebruik blijven maken van de zalen van Rhijnstede.

Dank voor de jarenlange gastvrijheid!

 

Mieke Jacobs