Samen werken aan een prettige, leefbare en veilige woonomgeving
Je medeverantwoordelijk voelen voor en zelf ook meewerken aan een prettige, leefbare en veilige buurt. Dat is de kernboodschap van de campagne 'Hart voor je Buurt', een gezamenlijk initiatief van de gemeente Breda, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Inwoners en ondernemers van de gemeente Breda kunnen op allerlei manieren zélf een bijdrage leveren aan het stimuleren van het 'buurtgevoel' en de 'saamhorigheid van de wijk'. Bijvoorbeeld door sámen met buurtbewoners een straatfeest te organiseren, een veilige speelpek voor kinderen in te richten of een schoonmaakactie te houden voor plein of plantsoen. U heeft vast nog meer originele ideeën over hoe u zelf iets kunt doen om uw buurt prettiger, leefbaarder en veiliger te maken. Misschien denken uw buren er ook wel over om iets te ondernemen. Maak het eens onderwerp van gesprek in het onderling contact in uw buurt. De stap van idee tot uitvoering lijkt vaak veel groter dan hij is. Gelukkig is de campagne 'Hart voor je Buurt' er om u daarbij financieel te helpen …


Nieuwe werkwijze
In eerste instantie kende 'Hart voor je Buurt' twee soorten initiatieven: voor projecten tot én boven e 1.500,--. Voortaan wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen kleine en grote initiatieven en kunnen subsidieverzoeken worden ingediend voor projecten tot maximaal € 5.000,--. Dit om nog meer mensen in de stad te bereiken en dus nog meer projecten tot stand te brengen. Subsidieverzoeken kunnen het hele jaar worden ingediend. Na 15 maart, 15 mei en 1 oktober beoordeelt het comité Hart voor je Buurt de aanvragen, waarbij het comité ook kijkt naar een evenwichtige spreiding van de initiatieven, zowel over de vijf districten als over de verschillende groepen in de samenleving. Het comité brengt vervolgens advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Bent u het niet eens met het collegebesluit, dan kunt u bezwaar indienen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

Spelregels
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet uw initiatief wel aan een aantal criteria voldoen:
" het initiatief moet de buurt prettiger, leefbaarder en/of veiliger maken, een gezamenlijk belang dienen, binnen korte tijd uitvoerbaar zijn en snel effect hebben;
" het moet gaan om een éénmalige activiteit (dus niet jaarlijks terugkerend), die buurtbewoners zoveel mogelijk zelf realiseren. Hun betrokkenheid, inbreng en zelfwerkzaamheid moeten duidelijk uit de aanvraag blijken;
" verder moet bij de aanvraag een gespecificeerde begroting zitten.

Let op!  Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk te weten, dat
" initiatieven die het gemeentelijk beleid doorkruisen, zoals verkeersmaatregelen en ingrijpende herinrichtingen, niet bij Hart voor je Buurt thuishoren;
" bij het organiseren van buurtfeesten géén consumpties worden vergoed;
" speelplekken en groenvoorzieningen niet zomaar op een willekeurige plek mogen verrijzen en speeltoestellen - in verband met wettelijk verplichte kwaliteits- en veiligheidseisen - alleen van bedrijven mogen komen die door de gemeente zijn erkend. Martje de Ruijter van Hart voor je Buurt (telefoon 529 32 78) kan u vertellen wie van de gemeente de juiste informatie over plaats en leveranciers kan geven.

Inzending
Voor uw subsidieverzoek kunt u gebruik maken van bijgaand aanvraagformulier. Nóg beter is het om uw idee zo uitgebreid mogelijk te beschrijven (eventueel met tekeningen of handtekeningenlijsten om het gezamenlijk belang aan te tonen) en voorzien van een gespecificeerde begroting op te sturen naar:
'Hart voor je Buurt',
Postbus 90156,
4800 RH Breda.
U kunt uw idee ook digitaal inzenden. Het emailadres is
Klik Hier

Inlichtingen
Wilt u meer informatie over 'Hart voor je Buurt'? Neem dan contact op met Martje de Ruijter van de gemeente Breda, telefoon (076) 529 32 78. Of surf naar
www.Breda.nl  (onder Wijk & Buurt/hart voor je buurt)

De folder (incl. aanmeldingsformulier) is te downloaden:  folder hvjb A5.pdf

 • KLIK HIER voor het online invullen van het aanmeldingsformulier
  --------------------------------------------------------------------------------
  Voorbeelden van projecten van Bredase buurtbewoners, die met een financiële bijdrage van 'Hart voor je Buurt' aan de slag gingen om hun straat of buurt prettiger, leefbaarder of veiliger te maken.
 • Een speeltuintje opknappen.
 • Een schaatsbaan aanleggen.
 • Een buurt- of straatfeest organiseren.
 • De buurt opfleuren met een kunstwerk.
 • Een brandgang verlichten.
 • Een vissteiger of jeu-de-boulesbaan aanleggen.
 • Computercursussen voor ouderen opzetten.
 • Een straat opfleuren met bloembakken.
 • Banken plaatsen op een pleintje.
 • Een picknick- of tennistafel voor de buurt aanschaffen.
 • Een boekje met wandelroutes uitgeven.
 • Een Sinterklaas- of Kerstviering organiseren.
 • Een schoonmaakactie organiseren met de hele straat.
 • Een openbaar schoolplein opknappen.
 • Of een musical uitvoeren……….