Breda,  17 oktober 2007

  

Aan de bewoners van Nieuw Wolfslaar, IJpelaar,

ged. Overakker en andere belanghebbenden

 

 

Dynamische bussluis in de Nieuw Wolfslaarlaan/Bavelselaan

 

Geachte heer, mevrouw,

Er komt een dynamische bussluis in de Nieuw Wolfslaarlaan/Bavelselaan ter hoogte van de Bavelse Leij. Met de dynamische bussluis kunnen bussen en hulpdiensten wel in twee richtingen rijden, terwijl het autoverkeer de wijk Nieuw Wolfslaar alleen kan verlaten. Dit is

het resultaat van twee informatieavonden die eind 2006 zijn gehouden.

Achtergrond

Reacties uit de buurt hebben ertoe geleid dat het College van burgemeester en wethouders gekozen heeft voor de dynamische bussluis. Een dynamische bussluis zorgt ervoor dat alleen de bus en hulpdiensten in beide richtingen gebruik kunnen maken van de route Nieuw Wolfslaarlaan/ Bavelselaan. Autoverkeer kan straks alleen in westelijke richting (richting IJpelaar) Nieuw Wolfslaar verlaten en via de Thoornseweg de wijk weer inrijden. Met de dynamische bussluis ontstaan er geen nieuwe sluiproutes en is het effect op de verkeersdrukte en veiligheid op andere wegen minimaal.

Twee ontsluitingswegen

Aan beide kanten van de bussluis is tweerichtingsverkeer toegestaan. Bewoners van de Nieuw Wolfslaarlaan en Bavelselaan kunnen dus in beide richtingen hun woning verlaten.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp van de bussluis ligt van 22 oktober tot 12 november ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting van het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10. U kunt het voorlopig ontwerp ook inzien op www.breda.nl, onder Bekendmakingen, Diversen. Tot 12 november kunt u een schriftelijke reactie sturen aan de Gemeente Breda, ter attentie van de heer M. Hulleman van de directie Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 3920, 4800 DX Breda. Het is ook mogelijk om via e-mail te reageren: mh.hulleman@breda.nl. Alle reacties worden meegenomen bij het maken van het definitief ontwerp. Het ontwerp wordt naar verwachting in november definitief.

 Informatie

Voor overige inlichtingen of reacties over de inhoud van dit Breda bericht kunt u contact opnemen met de heer M. Hulleman, telefoon (076) 529 46 69 of via e-mail mh.hulleman@breda.nl.

 

Meldpunt

Met vragen en meldingen over andere zaken die de gemeente regelt, kunt u op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur terecht bij het Meldpunt, telefoon (076) 529 48 00. U kunt uw verzoek ook doorgeven door gebruik te maken van het meldingsformulier via de website van de gemeente www.breda.nl, door op ‘contact’ te klikken en vervolgens het meldingsformulier aan te klikken en in te vullen.